Paziņojuma par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_muzikas_instrumenti.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RDL”, reģ. Nr. 40003215103, ar līgumcenu EUR 15793,00 bez PVN.

Lemums_2016_26.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu,Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 29.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.