Publikācijas datums:
GND-2016/26
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
24.03.2016.

Paziņojuma par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RDL”, reģ. Nr. 40003215103, ar līgumcenu EUR 15793,00 bez PVN.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/26.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu,Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 29.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.