Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/40.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_40.doc

1_pielikums_Projektesanas_uzdevums.doc

Inventarizācijas_lieta_Akācijas.pdf

Zemesgrāmata.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/40.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 27.maijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_40.pdf