Publikācijas datums:
GND-2016/40
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
10.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/40.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/40.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 27.maijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.