Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_34.doc

TP_Logi_Fasāde.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Jurēvičs un partneri”, reģ. Nr. 40103122882, ar līgumcenu EUR 9250,00 bez PVN.

Lemums_2016_34.pdf

Ligums_Jurevics_un_partneri