Publikācijas datums:
GND-2016/34
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Jurēvičs un partneri”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 9250,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
18.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Jurēvičs un partneri”, reģ. Nr. 40103122882, ar līgumcenu EUR 9250,00 bez PVN.