Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_52.doc

pielikums_1_Tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

pielikums_4_BL_NPKS_LPIA_apraksts.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.augustā nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā “Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 2130,14 EUR;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju KS “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 750,00 EUR;

3. pārtraukt iepirkuma 3.daļu “Cūkgaļa un tās subprodukti”;

4. pārtraukt iepirkuma 4.daļu “Gaļas produkti un desas”;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 903,00 EUR;

6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 306,40 EUR;

7. atzīt iepirkuma 7.daļā “Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 987,00 EUR;

8. atzīt iepirkuma 8.daļā “Maize” par uzvarētāju SIA „MADONAS PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA”, reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN 1156,50 EUR;

9. atzīt iepirkuma 9.daļā “Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN 437,80 EUR;

10. atzīt iepirkuma 10.daļā “Bakalejas preces” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 3872,35 EUR.

Lemums_2016_52.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 19.augustā nolēmusi pārtraukt iepirkuma 5.daļu “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti”.

 

 

Ligums_1_AS_Rankas_piens.pdf

Ligums_2_KS_Kopdarbs.pdf

Ligums_6_SIA_Lietas_MD.pdf

Ligums_7_SIA_Lietas_MD.pdf

Ligums_8_SIA_Madonas_pateretaju_biedriba.pdf

Ligums_9_SIA_Laki_Fruit.pdf

Ligums_10_SIA_Futurus_Food.pdf

Vienosanas_Nr_1_ar__SIA_Lietas_MD.pdf