Publikācijas datums:
GND-2016/52
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
21.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.augustā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā “Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 2130,14 EUR;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju KS “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 750,00 EUR;
  3. pārtraukt iepirkuma 3.daļu “Cūkgaļa un tās subprodukti”;
  4. pārtraukt iepirkuma 4.daļu “Gaļas produkti un desas”;
  5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 903,00 EUR;
  6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 306,40 EUR;
  7. atzīt iepirkuma 7.daļā “Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 987,00 EUR;
  8. atzīt iepirkuma 8.daļā “Maize” par uzvarētāju SIA „MADONAS PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA”, reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN 1156,50 EUR;
  9. atzīt iepirkuma 9.daļā “Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN 437,80 EUR;
  10. atzīt iepirkuma 10.daļā “Bakalejas preces” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 3872,35 EUR.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/52.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 19.augustā nolēmusi pārtraukt iepirkuma 5.daļu “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti”.