Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/59/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_59.doc

Brivibas__ielas_parbuve.pdf

Brīvības_ielas_topogrāfija_2016_gads.pdf

Projektēšanas_uzdevums_Brīvības_ielai.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/59/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 29500,00 EUR.

Lemums_2016_59.pdf

Ligums_SIA_Marten_projekti.pdf