Publikācijas datums:
GND-2016/59/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 29500,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
05.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/59/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.09.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvības ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/59/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 29500,00 EUR.