Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/86.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_86

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/86.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 29188,73 EUR.

Lemums_2016_86.pdf

Ligums_VAS_Latvijas_Valsts_celi