Publikācijas datums:
GND-2016/86
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 29188,73 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
01.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/86.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_86

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/86.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 4000335630, ar līgumcenu bez PVN 29188,73 EUR.

Lemums_2016_86.pdf

Ligums_VAS_Latvijas_Valsts_celi