Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/95.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_95.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/95.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, reģ. Nr. 40003771247, ar līgumcenu bez PVN 6494,00 EUR.

Lemums_2016_95.pdf

Ligums_SIA_Poligrafijas_grupa_Mukusala