Publikācijas datums:
GND-2016/95
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 6494,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
24.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/95.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/95.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, reģ. Nr. 40003771247, ar līgumcenu bez PVN 6494,00 EUR.