Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/103.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.12.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_103.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/103.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Dravenieki 12”, reģ. Nr. 44103074822, ar līgumcenu bez PVN 828,96 EUR par vienu reizi ceļa/ielas attīrīšanai no sniega.

Lemums_2016_103

Ligums_SIA_Dravenieki_12.pdf