Publikācijas datums:
GND-2016/103
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Dravenieki 12”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 828,96 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
16.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/103.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.12.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_103.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/103.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Dravenieki 12”, reģ. Nr. 44103074822, ar līgumcenu bez PVN 828,96 EUR par vienu reizi ceļa/ielas attīrīšanai no sniega.

Lemums_2016_103

Ligums_SIA_Dravenieki_12.pdf