Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Darbnīcu ēkas atjaunošana „Adulienas skolā", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/33.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija.doc

APSEKOSANAS_ATZINUMS_Sveki.pdf

PASKAIDROJUMA_RAKSTS.pdf

Pielikumi

Tehniskais projekts

Lapa_AR_6.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Darbnīcu ēkas atjaunošana „Adulienas skolā", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/33.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 2.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Akvilons Z", reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 57397,75 bez PVN.

Lēmums

ligums_33.pdf