Publikācijas datums:
GND-2015/33
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Akvilons Z"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 57397,75 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
04.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Darbnīcu ēkas atjaunošana „Adulienas skolā", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/33.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Darbnīcu ēkas atjaunošana „Adulienas skolā", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/33.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 2.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Akvilons Z", reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 57397,75 bez PVN.