Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasciema pagasta Sinolē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Gaujmalas.pdf

Pielikumi

PASKAIDROJUMA_RAKSTS.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasciema pagasta Sinolē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/42.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 1.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr.40003291605, ar līgumcenu EUR 49655,85 bez PVN.

Lēmums

Līgums