Publikācijas datums:
GND-2015/42
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 49655,85 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
18.09.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasciema pagasta Sinolē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasciema pagasta Sinolē", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/42.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 1.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr.40003291605, ar līgumcenu EUR 49655,85 bez PVN.