Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.12.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

pielik-59.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/59.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Moller Auto Krasta”, reģ. Nr. 40003570184, ar līgumcenu EUR 24772,73 bez PVN.

Lemums_2015_59.pdf

Ligums_Moller.pdf