Publikācijas datums:
GND-2015/59
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Moller Auto Krasta”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 24772,73 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
02.12.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/59.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Moller Auto Krasta”, reģ. Nr. 40003570184, ar līgumcenu EUR 24772,73 bez PVN.