Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/96.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2017. plkst.10.00.

Iepirkuma-dokumenti.zip

 

Jautajums_atbilde_19_12_2016.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/96.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 6.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Global Project”, reģ. Nr. 40103524162, ar līgumcenu bez PVN 87300,00 EUR.