Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/99/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.01.2017. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2016_99.doc

pielik99.zip

Lapu_iela_Projekts.zip

Razotaju_iela_Projekts.zip

 

Jautajums_atbilde_04_01_2017.doc

Jautajums_atbilde_05_01_2017.doc

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/99/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.janvārī nolēmusi:

1.   atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Ražotāju ielas pārbūve” par uzvarētāju SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 216557,66 EUR;

2.   atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Lapu ielas pārbūve” par uzvarētāju SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 348557,98 EUR.