Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.11.2015. plkst.10.00.

Nolikums.doc

pielik52.zip

1.sejums_Medni-Daukstes.pdf

1.sejums_Mengele-P27.pdf

1.sejums_TS_Dravenieki.pdf

1.Sejums_TS_Galgauska.pdf

1.Sejums_TS_Kruzites_Springi.pdf

buvpr52-2.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.12.2015. plkst.10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_grozits_Nr2.doc 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_grozits_Nr3.doc

 

Jautajumi_atbildes_11_11_2015.doc

Jautajumi_atbildes_23_11_2015.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr5.doc

Nolikums_grozits.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.janvārī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ceļa posma Dravenieki – Lapši pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 106921,23;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Ceļa posma Meņģele – Šoseja P27 pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 43589,70;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Ceļa posma Krūzītes – Spriņģi pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 136244,41;

4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Ceļa posma Medņi – Daukstes pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 55065,93;

5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Ceļa posma Galgauska – Zemītes – Lielkaļi pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 69150,90.