Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas aktu zāles sakārtošana. Remontdarbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/24.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.05.2014. plkst.10.00.

pielikums_1_darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_3_būvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_liguma_projekts

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes 2.vidusskolas aktu zāles sakārtošana. Remontdarbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/24.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 27.maijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.

Lēmums