Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/17/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/17/ERAF, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr2

Nolikums_ar_grozijumiem_Nr2

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā”", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/17/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Siltumkomforts”, reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN EUR 189416,11.