Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā”", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/8/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Tehniskais projekts

pielikums_1_darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_3_būvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā"", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/8/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 14.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN EUR 121570,00.

Lēmums

Līgums