Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības mājaslapas izstrāde", iepirkuma identifikācijas 2014/40.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 18.jūlijam, pulksten 10:00.

Instrukcija

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības mājaslapas izstrāde", iepirkuma identifikācijas 2014/40.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 21.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RATE Business Solutions", reģ. Nr. 40103301488, ar līgumcenu bez PVN EUR 5650,00.

Lemums_2014_40.pdf

Ligums_RATE.pdf