Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RATE Business Solutions"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 5650,00
Rezultātu publicēšanas datums
07.07.2014.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības mājaslapas izstrāde", iepirkuma identifikācijas 2014/40.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 18.jūlijam, pulksten 10:00.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības mājaslapas izstrāde", iepirkuma identifikācijas 2014/40.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 21.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RATE Business Solutions", reģ. Nr. 40103301488, ar līgumcenu bez PVN EUR 5650,00.

Lemums_2014_40.pdf

Ligums_RATE.pdf