Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/19.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_19

pielikums_1_Darbu apjomi

Apliecinājuma karte

Buvprojekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā “Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana”, identifikācijas Nr. GND-2018/19, 2018.gada 12.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu 108581,91 EUR.

Lemums_2018_19.pdf

Ligums_SIA_Rubate.pdf