Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/81.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2019. plkst.10.00.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/81, iesniegtos piedāvājumus, 2019.gada 10.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu 21000,00 EUR.

Lemums_2018_81

Ligums_Marten_projekti

Vienoshanas_2018_81_Nr1

Vienoshanas_2018_81_Nr2

Vienoshanas_2018_81_Nr3