Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/19.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.04.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_19.doc

pielik-19.zip

Būvprojekts_2vdsk_sporta_laukums.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/19.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Imberteh”, reģ. Nr. 44103069041, ar līgumcenu bez PVN 209812,15 EUR.

 

Zinojums_GND-2017_19.pdf