Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_59.doc

pielikums_1_atklata_konkursa_pieteikums.docx

pielikums_2_tehniska_specifikacija.xlsx

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums_.xlsx

pielikums_4_pieredzes_saraksts.docx

pielikums_5_liguma_projekts.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/59.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 5.septembrī nolēmusi:

1. izbeigt bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Putnu gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Cūkgaļas, liellopu gaļas un gaļas pārstrādes produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 88270,12 EUR.

Zinojums_GND_2017_59.pdf