Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/89.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_89.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā “Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/89, 2017.gada 5.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, ar piedāvāto visu pozīciju vienas vienības kopsummu bez PVN 3600,00 EUR.

Zinojums_GND_2017_89.pdf