Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/12.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_12.doc

pielikums_3_marsrutu_saraksts.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/12, 2018.gada 19.martā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 82096,01 EUR.

Zinojums_GND_2018_12.pdf