Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/16/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_16.doc

buvproj.zip

 

Jautajumi_atbildes_09_03_2018.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/16/ERAF, 2018.gada 4.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 12924,00 EUR.

Zinojums_GND_2018_16.pdf