Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/37/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2018. plkst.10.00

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/37/ERAF, 2018.gada 8.augustā ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.

Zinojums_GND_2018_37