Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_47

pielikums_1_atklata_konkursa_pieteikums

pielikums_2_tehniska_specifikacija

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums

pielikums_4_pieredzes_saraksts

pielikums_5_apliecinajums

pielikums_6_liguma_projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības un sociālo aprūpes centru vajadzībām", iepirkuma ID Nr. GND-2018/47, 2018.gada 22.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Sanitex", reģ. Nr. 40003166842, ar piedāvāto līgumcenu 113457,94 EUR bez PVN.

Zinojums_GND_2018_47