Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/67/EKII.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst.10.00

Nolikums_2018_67

1_pielikums_dalibai_atklata_konkursa

2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums

2_2_pielikums_Profilshema

3_pielikums_pieredzes_apraksts

4_pielikums_specialistu_saraksts

4_1_Specialista_apliecinajums

5_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts

5_1_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts

6_pielikums_Finansu_piedavajums

7_pielikums_iepirkuma_ligums

8_pielikums_kalendarais_grafiks