Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/67/EKII.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst.10.00

Nolikums_2018_67

1_pielikums_dalibai_atklata_konkursa

2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums

2_2_pielikums_Profilshema

3_pielikums_pieredzes_apraksts

4_pielikums_specialistu_saraksts

4_1_Specialista_apliecinajums

5_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts

5_1_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts

6_pielikums_Finansu_piedavajums

7_pielikums_iepirkuma_ligums

8_pielikums_kalendarais_grafiks

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/67/EKII, 2018.gada 3.decembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.

Zinojums_GND_2018_67