Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkumā „Putnu gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/71, 2017.gada 16.oktobrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 14674,18 EUR.

Zinojums_GND_2017_71.pdf

Ligums_RGK_2017_71.pdf