Publikācijas datums:
Nr. GND-2017/71
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Līgumsumma
bez PVN 14674,18 EUR
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra
Rezultātu publicēšanas datums
16.11.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkumā „Putnu gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/71, 2017.gada 16.oktobrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 14674,18 EUR.

 

 

Iepirkums nav publicēts EIS