Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisija ievēlēta 25.02.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.2, 47.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas locekļi

Andis Caunītis - Gulbenes novada domes deputāts;

Jānis Krastiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris;

Kaspars Rakstiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;

Dace Kurša - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste;

Inta Bindre - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste;