25.02.2021. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvs (prot. Nr. 2, 47.§)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 51.p.

Izmaiņas 25.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 38.p.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Guna Švika - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Gints Āboliņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
  • Kaspars Rakstiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
  • Inta Bindre - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Dace Kurša - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste.