APSTIPRINĀTA

25.02.2021. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 2, 47.§)

GROZĪJUMI

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 51.p.

25.12.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 38.p.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Guna Švika - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Gints Āboliņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
  • Kaspars Rakstiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
  • Inta Bindre - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Dace Kurša - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
18.06.2024.  Ābeļu ielā 2, 2.stāva zālē, plkst. 9 00