gerb01.08.2017.–18.09.2017. Gulbenes novada dome iedzīvotājus aicināja aizpildīt aptaujas anketu, lai izzinātu viedokli par novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem.

Aptauja tika veikta Gulbenes novada attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes ietvaros.

Skatīt aptaujas rezultātu kopsavilkumu…