01.08.2017.–18.09.2017. Gulbenes novada dome iedzīvotājus aicināja aizpildīt aptaujas anketu, lai izzinātu viedokli par novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem.

Aptauja tika veikta Gulbenes novada attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes ietvaros.