Februāra nogalē un marta sākumā Gulbenes novada pašvaldība organizēja Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam sabiedrisko apspriešanu. Piecu sanāksmju laikā, kurās varēja iesaistīties ikviens interesents, izskanēja gan priekšlikumi, gan iebildumi, kuri ir apkopoti šajā materiālā. Aicinām iepazīties ar tiem!