Februāra nogalē un marta sākumā Gulbenes novada pašvaldība organizēja Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam sabiedrisko apspriešanu. Piecu sanāksmju laikā, kurās varēja iesaistīties ikviens interesents, izteiktie, kā arī elektroniski iesūtītie priekšlikumi un iebildumi ir apkopoti šeit:

Aicinām iepazīties ar tiem!