09.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas komiteju darba kārtība

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Darba kārtība

 1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Darba kārtība

 1. Par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Tautsaimniecības komiteja

Darba kārtība

 1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu
 2. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

21.07.2021. Gulbenes novada domes komiteju darba kārtība

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Darba kārtība

 1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 2. Par atteikumu reģistrēt Ģ. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 3. Par G. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 4. Par I. O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 5. Par atteikumu reģistrēt E. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 6. Par I.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 7.  Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 8. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 9. Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 10. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 11. Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 12. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 13. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 15. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 16. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 17. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 18. Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 19. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 20. Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 21. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 22. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 23. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 24. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 25. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 26. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 27. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 28. Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 29. Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 30. Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 31. Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 32. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 33. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 34. Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 35. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 36. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 37. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 38. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 39. Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
  ZIŅO: Jānis Antaņevičs

Tautsaimniecības komiteja

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 4. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 5. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 6. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”
  ZIŅO: Guna Švika
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”
  ZIŅO: Guna Švika
 8. Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””
  ZIŅO: Guna Švika
 9. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 10. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 12. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 14. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 16. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 17. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 18. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 19. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 20. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 22. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 24. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 25. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 26. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 27. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 28. Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 29. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu
  ZIŅO: Guna Švika
 30. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm
  ZIŅO: Guna Švika
 31. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā
  ZIŅO: Guna Švika