Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu
 3.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” atsavināšanu
 4.  Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-20 atsavināšanu
 5.  Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas”- 13 atsavināšanu
 6.  Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma "Kartona Fabrika 7 "-2 atsavināšanu
 7.  Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma "Šķieneri 9"-14 atsavināšanu
 8.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
 9.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu
 10.  Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 11.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” pircēja apstiprināšanu
 12.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 13.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 14.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži” pircēja apstiprināšanu
 15.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” pircēja apstiprināšanu
 16.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki” pircēja apstiprināšanu
 17.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”, pircēja apstiprināšanu
 18.  Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 19.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 20.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 21.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 22.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 23.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 24.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 25.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 26.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 27.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 28.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 29.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 30.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 31.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 32.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 33.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 34.  Par kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), pircēja apstiprināšanu
 35.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dambji” sastāva grozīšanu
 36.  Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “SIA “ARKA”” sastāva grozīšanu
 37.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu
 38.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni” sastāva grozīšanu
 39.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Birzmalas” sastāva grozīšanu
 40.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajam īpašumam “Sautiņi”
 41.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Eļmi”
 42.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķezberi”
 43.  Par Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu
 44.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
 45.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.GND/2020/1094 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam” (protokols Nr.21; 123.p)
 46.  Par atmežošanas cirti nekustamajā īpašumā “Nometne”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā
 47.  Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, Stradu pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu
 48.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 49.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 50.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 51.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 52.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 53.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 54.  Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 55.  Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 56.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 57.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 58.  Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai
 59.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr. 3, 51.§)
 60.  Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma  pārjaunošanu
 61.  Par J.J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 62.  Par R. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 63.  Par S. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra
 64.  Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
 65.  Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-42, Gulbenē, izīrēšanu
 66.  Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
 67.  Par sociālā dzīvokļa Nr.27, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
 68.  Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 69.  Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 70.  Par dzīvojamās telpas Nr.10, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 71.  Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 72.  Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 73.  Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 74.  Par dzīvojamās telpas Nr.16 un Nr.17, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 75.  Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu
 76.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 77.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 78.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 79.  Par dzīvokļa Gaitnieku iela 10-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 80.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 81.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 82.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 83.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 84.  Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 85.  Par dzīvokļa Līkā iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 86.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 87.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-64, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 88.  Par dzīvokļa Pamatu iela 11-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 89.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 90.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 91.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 92.  Par dzīvokļa Rīgas iela 50-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 93.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 94.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 95.  Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 96.  Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 97.  Par dzīvokļa Viestura iela 39-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 98.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 99.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 100.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 101.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-22, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 102.  Par dzīvokļa “Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 103.  Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 104.  Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 105.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Klintis”-3, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā
 106.  Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu
 107.  Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā
 108.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 109.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumā “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” Nr.GND/2020/1218 (protokols Nr.22; 122.p.)
 110.  Par finansējumu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāķi 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes uzlabošana”
 111.  Par mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021.gadā
 112.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai
 113.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai
 114.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi 2”, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai
 115.  Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2021.gadā
 116.  Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gulbenes autobuss”
 117.  Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu SIA “Gulbenes nami” degradētās katlu mājas teritorijas “Jaunakas” Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., tālākai sakārtošanai, mazuta pārsūknētavas demontāžai un restaurētas asenizācijas mucas iegādei
 118.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr. GND/2020/824 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas ielā 1, Gulbenē piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (protokols Nr.17; 123.p)
 119.  Par I.Liepiņa 2020.gada 12.decembra deputāta pieprasījuma izskatīšanu
 120.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
 121.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 122.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 123.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunaļļi” sastāva grozīšanu
 3.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Miervaldi” sastāva grozīšanu
 4.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsāvas” sastāva grozīšanu
 5.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 6.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 7.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 8.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 9.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 10.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 11.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 12.  Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 13.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 14.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 15.  Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 16.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 17.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” atsavināšanu
 18.  Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 47 – 2, atsavināšanu
 19.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” atsavināšanu
 20.  Par zemes nomas līguma slēgšanu
 21.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu nodibinājumam  “Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze”
 22.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā “Autoceļš P33” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu
 23.  Par vienošanos par Lizuma pagasta zemes Parka iela 11 daļas, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 24.  Par pilnvarojumu parakstīt ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu saistītos dokumentus
 25. Par projekta “Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu
 26.  Par pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu
 27.  Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1144 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši””
 28.  Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas””
 29.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strautmalas”
 30.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Tālavas”
 31.  Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu
 32.  Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu
 33.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči”  nosacītās cenas apstiprināšanu
 34.  Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 35.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 36.  Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” pircēja apstiprināšanu
 37.  Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” pircēja apstiprināšanu
 38.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” pircēja apstiprināšanu
 39.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” pircēja apstiprināšanu
 40.  Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 41.  Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 42.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi” pircēja apstiprināšanu
 43.  Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
 44.  Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem
 45.  Par servitūta ceļa noteikšanu
 46.  Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā
 47.  Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 48.  Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
 49.  Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā
 50.  Par M. K.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 51.  Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 52.  Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 53.  Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 54.  Par D. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 55.  Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 56.  Par V. L. H. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 57.  Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 58.  Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 59.  Par S. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 60.  Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 61.  Par I. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 62.  Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 63.  Par M. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 64.  Par M. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 65.  Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 66.  Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 67.  Par G. N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 68.  Par M. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 69.  Par A. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 70.  Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 71.  Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 72.  Par L. G. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 73.  Par I. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 74.  Par S. L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 75.  Par D. Ā.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 76.  Par E. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 77.  Par S. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 78.  Par D. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 79.  Par S. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 80.  Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 81.  Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 82.  Par I. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 83.  Par K. U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 84.  Par J. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 85.  Par J. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 86.  Par J. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 87.  Par D. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 88.  Par S. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 89.  Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 90.  Par L. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 91.  Par E. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 92.  Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 93.  Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 94.  Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 95.  Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļujautājumu risināšanas reģistra
 96.  Par K. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 97.  Par K. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 98.  Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 99.  Par A. C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 100.  Par D. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 101.  Par K. Ž. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 102.  Par J. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 103.  Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 104.  Par S. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 105.  Par J. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 106.  Par D. T. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 107.  Par J. V. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 108.  Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 109.  Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 110.  Par K. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 111.  Par D. Č. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 112.  Par J. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 113.  Par M. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 114.  Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 115.  Par J. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 116.  Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 117.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 118.  Par dzīvokļa “Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 119.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 120.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 121.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 18-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 122.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 123.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 124.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 125.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 126.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 127.  Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 128.  Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 129.  Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 130.  Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 131.  Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 132.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 133.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 134.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 135.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 136.  Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 137.  Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-1, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 138.  Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 139.  Par dzīvokļa “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 140.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 141.  Par dzīvokļa  „Dārza māja”-2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 142.  Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 143.  Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 144.  Par dzīvokļa “Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 145.  Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 146.  Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 147.  Par dzīvokļa “Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 148.  Par dzīvojamās telpas “Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 149.  Par dzīvokļa “Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 150.  Par dzīvokļa  “Gatves 7”-2, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 151.  Par dzīvokļa “Gatves 8”-12, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 152.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 153.  Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 154.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-66, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 155.  Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 156.  Par dzīvokļa “Dzirnavas”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 157.  Par dzīvokļa “Ozoliņi”-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 158.  Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
 159.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”
 160.  Par aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta Nr.9.3.1.1/19/044 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanai
 161.  Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai
 162.  Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu
 163.  Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu
 164.  Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gadu samaksas termiņu pārcelšanu
 165.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu  komisiju locekļu un pieaicināto personu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu  kompensāciju 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanā
 166.  Par priekšlikumu 446.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai
 167.  Par priekšlikumu 450.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai
 168.  Par priekšlikumu 451.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai
 169.  Par priekšlikumu 452.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai
 170.  Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņu  maiņai Gulbenes pilsētā
 171.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu
 172.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem
 173.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
 174.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 34.§)
 175.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”
 176.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”
 177.  Par projekta “Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” Nr. 2020-1-LV01-KA226-094524 realizēšanu programmā ERASMUS+
 178.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam
 179.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 180.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 181.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 182.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 183.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 184.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 185.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 186.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 187.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 188.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
 189.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas” pircēja apstiprināšanu
 190.  Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5.&)
 191.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 2C” atsavināšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” pircēja apstiprināšanu
 3.  Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 4.  Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 5.  Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 6.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi” pircēja apstiprināšanu
 7.  Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 8.  Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 9.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” pircēja apstiprināšanu
 10.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” pircēja apstiprināšanu
 11.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” atsavināšanu
 12.  Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-21 atsavināšanu
 13.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanu
 14.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 15.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 16.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 17.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 18.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 19.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 20.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 21.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 22.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 23.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 24.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 25.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 26.  Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), sestās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 27.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu
 28.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu
 29.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tīcēni” sastāva grozīšanu
 30.  Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Grantsbedres” sastāva grozīšanu
 31.  Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsētas” sastāva grozīšanu
 32.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi 2” sastāva grozīšanu
 33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Paegļi”
 34.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Skalbes”
 35.  Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Mežsētas”
 36.  Par grozījumiem 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. GND/2020/848 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti””
 37.  Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu
 38.  Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 39.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
 40.  Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu
 41.  Par Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu
 42.  Par S. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 43.  Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 44.  Par I. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 45.  Par E. N. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 46.  Par iesnieguma izskatīšanu
 47.  Par R. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
 48.  Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 24-26, Gulbenē, izīrēšanu
 49.  Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 50.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 51.  Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 52.  Par dzīvokļa Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 53.  Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 54.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 55.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 56.  Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 57.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 58.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 59.  Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 60.  Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 61.  Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 62.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 63.  Par dzīvokļa “Veiši”-14, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 64.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 65.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” – 9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 66.  Par dzīvokļa Ozolu iela 2-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 67.  Par dzīvokļa Ozolu iela 2-22, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 68.  Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 69.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-3, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 70.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 71.  Par dzīvojamās mājas “Alkšņi” Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 72.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
 73.  Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
 74.  Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 75.  Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 76.  Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 77.  Par dzīvokļa “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 78.  Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 79.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 80.  Par dzīvokļa “Virānes Skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 81.  Par dzīvokļu “Virānes skola”-2 un  “Virānes skola”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 82.  Par dzīvokļa “Skoliņa”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 83.  Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
 84.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu
 85.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 86.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa  kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu
 87.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai
 88.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai
 89.  Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes infrastruktūras sakārtošanu  un finansēšanas kārtību
 90.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294  “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam
 91.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītājam
 92.  Par Gulbenes novada domes 25.03.2021.saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””
 93.  Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros
 94.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
 95.  Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Jaunās ielas Gulbenē pārbūve”
 96.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37” pircēja apstiprināšanu
 97.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” pircēja apstiprināšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu.
 2.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kalna Kallas” sastāva grozīšanu.
 3.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna 3” sastāva grozīšanu.
 4.  Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozoli 7” sastāva grozīšanu.
 5.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulaiņi” sastāva grozīšanu.
 6.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Pamati” sastāva grozīšanu.
 7.  Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Biķernieki” sastāva grozīšanu.
 8.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ābeļkalns” sastāva grozīšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu.
 10.  Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozolciems” sastāva grozīšanu.
 11.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu.
 12.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Garkalni” sastāva grozīšanu.
 13.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Birztiņas” sastāva grozīšanu.
 14.  Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zīlītes” sastāva grozīšanu.
 15.  Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 3A-6, atsavināšanu.
 16.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” atsavināšanu.
 17.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” atsavināšanu.
 18.  Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 13 atsavināšanu.
 19.  Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 17 atsavināšanu.
 20.  Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-1 atsavināšanu.
 21.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22.  Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 23.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 24.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 29.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13”  nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30.  Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 33.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 34.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pircēja apstiprināšanu.
 37.  Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 38.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” pircēja apstiprināšanu.
 39.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “P34” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 41.  Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 009 0022 sadalīšanu.
 42.  Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0460 sadalīšanu.
 43.  Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.
 44.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Beļavas pagasta īpašumā  “Imantas”.
 45.  Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
 46.  Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 47.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strēbeles”.
 48.  Par servitūta ceļa noteikšanu.
 49.  Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 50.  Par atteikumu reģistrēt M. D. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 51.  Par atteikumu reģistrēt J. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 52.  Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 53.  Par I. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 54.  Par N. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 55.  Par atteikumu reģistrēt E. Ž. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 56.  Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 57.  Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-2, Gulbenē, izīrēšanu.
 58.  Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-4, Gulbenē, izīrēšanu.
 59.  Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 60.  Par dzīvojamās telpas Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 61.  Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-18, Gulbenē, izīrēšanu.
 62.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 63.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 64.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 65.  Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 66.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 67.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 68.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 69.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 70.  Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 71.  Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 72.  Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 73.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 74.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 75.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 76.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 77.  Par dzīvokļa Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 78.  Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 79.  Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 80.  Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 81.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 82.  Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 83.  Par dzīvokļa Viestura iela 41-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 84.  Par dzīvokļa Viestura iela 43-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 85.  Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 86.  Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 87.  Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 88.  Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšan.u
 89.  Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 90.  Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 91.  Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā .“Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 92.  Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 93.  Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 94.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 95.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 96.  Par mājas “Skujiņas”,  Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 97.  Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 98.  Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 99.  Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 100.  Par dzīvokļa Ozolu iela 1-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 101.  Par dzīvokļa Ozolu iela 1-13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 102.  Par dzīvokļa Ozolu iela 1-21, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 103.  Par dzīvokļa Ozolu iela 2-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 104.  Par dzīvokļa Ozolu iela 2-24, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 105.  Par dzīvokļa “Mežniecība” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 106.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-3, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 107.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6”-15, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 108.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-1,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 109.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-4,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 110.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-6,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 111.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 112.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8A, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 113.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-11,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 114.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-12,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 115.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-13,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 116.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-14,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 117.  Par dzīvokļa “Aduliena 1”-17,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 118.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4 Litene, Litenes pagasts  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 119.  Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 120.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 121.  Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-4, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 122.  Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 123.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-42, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 124.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-56, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 125.  Par dzīvokļa “Šķieneri 3”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 126.  Par dzīvokļa “Stāķi 18”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 127.  Par dzīvokļa “Stāķi 18”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 128.  Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 129.  Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 130.  Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 131.  Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 132.  Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 133.  Par dzīvokļa "Kļavkalni"-8, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 134.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.
 135.  Par dzīvokļa “Stāķi  2”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu.
 136.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8  “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu.
 137.  Par Vitas Elsiņas atbrīvošanu no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata.
 138.  Par Sandras Zušas iecelšanu Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā.
 139.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.
 140.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam D. K.
 141.  Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei.
 142.  Par projekta 101035066 – EUROPE DIRECT realizēšanu un  nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 143.  Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras  inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 144.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums””apstiprināšanu.
 145.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/293 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem”.
 146.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kļavkalnu iela 16, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.,energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
 147.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2 k-2, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
 148.  Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtai.
 149.  Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu.
 150.  Par aizņēmuma ņemšanu.
 151.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.
 152.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.
 153.  Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 154.  Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sanktpērterburgu.
 155.  Par Janas Solovjovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.
 156.  Par amatu savienošanas atļauju Janai Igaviņai.
 157.  Par amatu savienošanas atļauju Anitai Deksnei.
 158.  Par amatu savienošanas atļauju Jānim Barinskim.
 159.  Par amatu savienošanas atļauju Jānim Kupcim.
 160.  Par amatu savienošanas atļauju Montai Ķellei.
 161.  Par amatu savienošanas atļauju Daigai Krēsliņai.
 162.  Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei.
 163.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
 164.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 165.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 9.novembra lēmumā Nr. GND/2020/971 “Par mērķdotācijas piešķiršanu biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam””.
 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu
 3.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr. GND/2021/ 557 “Par aizņēmuma ņemšanu” (protokols Nr.4;  150.p)
 4.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem
 5.  Par projekta “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu
 6.  Par projekta “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu.
 2.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pircēja apstiprināšanu.
 3.  Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.
 4.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A” pircēja apstiprināšanu.
 5.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” pircēja apstiprināšanu.
 6.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” pircēja apstiprināšanu.
 7.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” pircēja apstiprināšanu.
 8.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas” pircēja apstiprināšanu.
 9.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži” pircēja apstiprināšanu.
 10.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles” pircēja apstiprināšanu.
 11.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” pircēja apstiprināšanu.
 12.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Pumpuri Prim” sastāva grozīšanu.
 13.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu.
 14.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Liedskalniņi” sastāva grozīšanu.
 15.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Viļņi” sastāva grozīšanu.
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ceļmalas”.
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Zemdegas”.
 18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Imantas”.
 19.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Jaunatas” un “Vidusjaunatas”.
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolu Salas”.
 21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Rudupji”.
 22.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Indras”.
 23.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu  Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stigas”.
 24.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” atsavināšanu.
 25.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanu.
 26.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” atsavināšanu.
 27.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1” atsavināšanas izbeigšanu.
 29.  Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), atsavināšanas izbeigšanu.
 30.  Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), atsavināšanu.
 31.  Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), atsavināšanas izbeigšanu.
 32.  Par Druvienas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves”- 8 atsavināšanu.
 33.  Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 56 atsavināšanu.
 34.  Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-22, Stradu pagastā, atsavināšanu.
 35.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” nosacītās cenas apstiprināšanu.
 36.  Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” nosacītās cenas apstiprināšanu.
 37.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 38.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 39.  Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 40.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 41.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 42.  Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 43.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 44.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 45.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 46.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 47.  Par nekustamo īpašumu maiņu.
 48.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem.
 49.  Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības.
 50.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”.
 51.  Par atteikumu reģistrēt A.S. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 52.  Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 53.  Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 54.  Par A. U. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 55.  Par S. Č. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 56.  Par A. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 57.  Par J. K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā..
 58.  Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 59.  Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.
 60.  Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 61.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 62.  Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 63.  Par dzīvokļa Upes iela 2-14, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.
 64.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 65.  Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 66.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 67.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 68.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 69.  Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 70.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 71.  Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 72.  Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 73.  Par dzīvokļa „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 74.  Par dzīvokļa „Veiši ”-1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 75.  Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 76.  Par dzīvokļa „Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 77.  Par dzīvokļa „Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 78.  Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 79.  Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 80.  Par dzīvokļa „Avoti”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 81.  Par dzīvokļa „Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 82.  Par dzīvokļa „Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 83.  Par dzīvokļa „Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 84.  Par dzīvokļa „Šķieneri 3”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 85.  Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 86.  Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 87.  Par dzīvokļa „Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 88.  Par dzīvokļa „Stāķi 3”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 89.  Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pagasts, īres līguma termiņa pagarināšanu.
 90.  Par dzīvokļa “Kartona fabrika 9”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.
 91.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 10”-7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.
 92.  Par projekta „Komponista Jāņa Porieša piemiņas CD “…tā baltā mūžība” ierakstīšana, izdošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 93.  Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam apstiprināšanu.
 94.  Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 95.  Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu.
 96.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa  “Stāķi 17”-22, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā.
 97.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””.
 98.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 99.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu.
 100.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu.
 101.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 102.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra  noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu.
 103.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas un Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.
 104.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
 105.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.GND/2021/550 “Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.4, 143.p.).
 106.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.
 107.  Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.
 108.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vītiņi” sastāva grozīšanu.

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu
 3.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs” sastāva grozīšanu
 4.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gatves” sastāva grozīšanu
 5.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu
 6.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vanadziņi” sastāva grozīšanu
 7.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līgotnes” sastāva grozīšanu
 8.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Auči 1” sastāva grozīšanu
 9.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu
 10.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Novoselova” sastāva grozīšanu
 11.  Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Airītes” sastāva grozīšanu
 12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Baznīckalns”
 13.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Plienāji”
 14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Rainis”
 15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunbirži”
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Rubeņi”
 17.  Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” atsavināšanu
 18.  Par dzīvokļa īpašuma “Viestura iela 39-7" Gulbenē, atsavināšanu
 19.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas atsavināšanu
 20.  Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” atsavināšanu
 21.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” atsavināšanu
 22.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” atsavināšanu
 23.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanu
 24.  Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2”-9, Stradu pagastā, atsavināšanu
 25.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu
 26.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pircēja apstiprināšanu
 27.  Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 28.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 29.  Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 30.  Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 31.  Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 32.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu
 33.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals”  nosacītās cenas apstiprināšanu
 34.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 35.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 36.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 37.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 38.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 39.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 40.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 41.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 42.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu
 43. 43. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu
 44.  Par pilnvarojumu pārstāvībai biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”
 45.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0410 robežu shēmas apstiprināšanu
 46.  Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Stradu pagastā
 47.  Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Beļavas pagastā
 48.  Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 49.  Par atteikumu reģistrēt S. P. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 50.  Par atteikumu reģistrēt T. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 51.  Par K. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 52.  Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 53.  Par I. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 54.  Par A. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 55.  Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 56.  Par S. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 57.  Par R. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra
 58.  Par I. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra
 59.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
 60.  Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 61.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-4 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 62.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 63.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 64.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 65.  Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 66.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 67.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 68.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 69.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 70.  Par dzīvokļa Līkā iela 28-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 71.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 72.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 73.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 74.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-5-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 75.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 76.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 77.  Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 78.  Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 79.  Par dzīvokļa Rīgas iela 48-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 80.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 81.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 82.  Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 83.  Par dzīvokļa Upes iela 3-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 84.  Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 85.  Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 86.  Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 87.  Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 88.  Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 89.  Par dzīvokļa  “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 90.  Par dzīvokļa “Strautmaļi”-2,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 91.  Par dzīvojamās mājas “Saulgrieži”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 92.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 93.  Par dzīvokļa “Stacija” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 94.  Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
 95.  Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
 96.  Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
 97.  Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
 98.  Par dzīvojamās mājas Alkšņi, Līgo pagasts Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 99.  Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 100.  Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 101.  Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 102.  Par atteikumu pagarināt dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņu
 103.  Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
 104.  Par dzīvokļa “Stāķi 17”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
 105.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15  “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu
 106.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu
 107.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu
 108.  Par Ingas Dukures atbrīvošanu no Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata
 109.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu KA1 sektorā
 110.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Work together” (Strādājam kopā) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA2 sektorā
 111.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu
 112.  Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu
 113.  Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros”
 114.  Par prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Gulbenes novada ciemos” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
 115.  Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”
 116.  Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Lejasciema vidusskolas stadiona pārbūve”
 117.  Par maksas pakalpojumiem
 118.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 119.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā
 120.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 121.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas, stipendiju piešķiršanas komisijas un pilnvaroto biedrības “Gulbenes Buki” pārstāvju sastāvā
 122.  Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos
 123.  Par projekta “No jauna kopā būt”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
 124.  Par sadarbības līguma slēgšanu
 125.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)
 126.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 127.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Kviešukalns” sastāva grozīšanu
 128.  Par kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), pircēja apstiprināšanu
 129.  Par iekšējā normatīvā akta “No valsts budžeta līdzekļiem finansētu bērnu nometņu projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

Darba kārtība

Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu.
 2.  Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sastāvā
 3.  Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā
 4.  Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
 5.  Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā
 6.  Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
 7.  Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā
 8.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 9.  Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”
 10.  Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Tirzas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
 11.  Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Lejasciema vidusskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
 12.  Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Stāķu pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
 13.  Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

Darba kārtība:

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu
 2.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu
 3.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu
 4.  Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Avotu Pieti” sastāva grozīšanu
 5.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu
 6.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu
 7.  Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”
 8.  Par grozījumiem 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/687 “Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu”
 9.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”
 10.  Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””
 11.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu
 12.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu
 13.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu
 14.  Par dzīvokļa īpašuma “Gatves 7"-11, Rankas pagastā, atsavināšanu
 15.  Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu
 16.  Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18" - 1, Stradu pagastā, atsavināšanu
 17.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu
 18.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu
 19.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 20.  Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 21.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 22.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 23.  Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 24.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 25.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 26.  Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 27.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 28.  Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 29.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 30.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
 31.  Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu
 32.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 33.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” pircēja apstiprināšanu
 34.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala” pircēja apstiprināšanu
 35.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu
 36.  Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
 37.  Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu
 38.  Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm
 39.  Par servitūta ceļa noteikšanu
 40.  Par Gata Zemnieka reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 41.  Par Ingusa Ozola reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 42.  Par Ilonas Pastares reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 43.  Par atteikumu reģistrēt Ģirtu Roziņu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 44.  Par atteikumu reģistrēt Edgaru Ragovski Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
 45.  Par atteikumu reģistrēt Jāni Grūbi Gulbenes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā
 46.  Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
 47.  Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu
 48.  Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 49.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu
 50.  Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 51.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 52.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 53.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 54.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 55.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 56.  Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 57.  Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 58.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 59.  Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
 60.  Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 61.  Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 62.  Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 63.  Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 64.  Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 65.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 66.  Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 67.  Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.
 68.  Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 69.  Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu
 70.  Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 71.  Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 72.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 73.  Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu
 74.  Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 75.  Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 76.  Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu
 77.  Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
 78.  Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu
 79.  Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
 80.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimen
 81.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr.GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu
 82.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvojamās mājas Ezera iela 3,  Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā īres maksā
 83.  Par prioritārā investīciju projekta “Rankas kultūras nama jumta seguma nomaiņa” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
 84.  Par ziedojuma pieņemšanu un pašvaldības finansējuma nodrošināšanu velotrases izbūvei
 85.  Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
 86.  Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
 87.  Par Aināra Brezinska atbrīvošanu no Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amata
 88.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu
 89.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā
 90.  Par  Kultūras komisijas sastāva apstiprināšanu
 91.  Par  Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu
 92.  Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
 93.  Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales  komisijas sastāva apstiprināšanu
 94.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 95.  Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
 96.  Par  deputāta G.Cigļa atbrīvošanu no darba Mantas iznomāšanas komisijā
 97.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 98.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem
 99.  Par sanitāro cirti nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vecziedulejas”

Darba kārtība

 1. Par projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā. ZIŅO: Andis Caunītis
 3.  Par izlases cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Gaitiņi 2” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 3.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Plēķi - 1” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 4.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 5.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 6.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Gaujas - 4” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 7.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Galadukuļi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 8.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Kalnāres” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 9.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi 11 – 7” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 10.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar kadastra numuru 5090 009 0101 sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 11.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Šķieneri TEH” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 12.  Par Daukstu pagasta dzīvojamās ēkas "Kalnieši 1" pārvaldīšanas tiesību nodošanu. ZIŅO: Guna Švika
 13.  Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0112 sadalīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 14.  Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 sadalīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Gulbenes pilsētas nekustamajam īpašumam “Brīvības iela 87”. ZIŅO: Guna Švika
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Oši”. ZIŅO: Guna Švika
 17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Modriņi”. ZIŅO: Guna Švika
 18.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 19.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Pļavas” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 20.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 21.  Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra numuru 5064 006 0040 atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 22.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 23.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 24.  Par dzīvokļa īpašuma "Gatves 5" - 6, Rankas pagastā, atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 25.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Pededzes parkas” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 26.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 27.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 28.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 29.  Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 30.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 31.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 32.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 33.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 34.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 35.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 36.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 37.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 38.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 39.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” izsoles rezultātu apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 40.  Par zemes vienību piekritību pašvaldībai. ZIŅO: Guna Švika
 41.  Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. ZIŅO: Guna Švika
 42.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu. ZIŅO: Guna Švika
 43.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem. ZIŅO: Guna Švika
 44.  Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”. ZIŅO: Guna Švika
 45.  Par Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas likvidēšanu. ZIŅO: Guna Švika
 46.  Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas nolikums” apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 47.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 48.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 49.  Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 50.  Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 51.  Par izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 52.  Par izmaiņām Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 53.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 54.  Par izmaiņām Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 55.  Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 56.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 57.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 58.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 59.  Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 60.  Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 61.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2020/36 “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem”” apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 62.  Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 63.  Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 64.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas brīvprātīgā darba projektam Nr.2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 realizēšanai Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Gulbenes novada bibliotēkā un Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 65.  Par Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīniju apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 66.  Par R. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 67.  Par L. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 68.  Par atteikumu reģistrēt T. F. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 69.  Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 70.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-24, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 71.  Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 72.  Par dzīvokļa Pils iela 6-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 73.  Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 74.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 75.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 76.  Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 77.  Par dzīvokļa Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 78.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola” -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 79.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 80.  Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 81.  Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 82.  Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 83.  Par dzīvokļa “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 84.  Par dzīvokļa “Stāķi 3”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 85.  Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 86.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 87.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-45, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 88.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 89.  Par dzīvokļu "Virānes skola"-2 un "Virānes skola"-3, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 90.  Par dzīvokļa "Ozoliņi"-5, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 91.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā” izdošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 92.  Par atbildīgās Gulbenes novada pašvaldības politiskās amatpersonas noteikšanu darbībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 93.  Par projekta “Ķekatas Stāmerienas pilī” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika
 94.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads īres maksā. ZIŅO: Andis Caunītis
 95.  Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Sporta ielas posma Stradu pagastā Gulbenes novadā seguma atjaunošana, stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve”. ZIŅO: Andis Caunītis
 96.  Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vienības ielas posma Beļavas pagastā, Gulbenes novadā un pieguļošās teritorijas seguma atjaunošana”. ZIŅO: Andis Caunītis
 97. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”. ZIŅO: Andis Caunītis
 98.  Par pabalsta piešķiršanu Valtim Krauklim. ZIŅO: Andis Caunītis
 99.  Par Guntras Rones iecelšanu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta iekšējā normatīvajā aktā Nr.GND/IEK/2021/22 “Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Zane Pūcīte
 3.  Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā. ZIŅO: Jānis Barinskis
 4.  Par politiskās amatpersonas deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas vadības grupā. ZIŅO: Sanita Mickeviča
 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 3.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 4.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 5.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 6.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 7.  Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu. ZIŅO: Guna Švika
 8.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 9.  Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 10.  Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 11.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 12.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 13.  Par nekustamo īpašumu Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Nākotnes iela 18” un “Latgales iela 9” nosacīto cenu apstiprināšanu un maiņas līguma slēgšanu. ZIŅO: Guna Švika
 14.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 15.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 16.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 17.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 18.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 19.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 20.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 21.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 22.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 23.  Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 24.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 25.  Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 26.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 27.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 28. 28. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 29.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 30.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 31.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 32.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gāršas ferma” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 33.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 34.  Par servitūta ceļa noteikšanu. ZIŅO: Guna Švika
 35.  Par zemes vienības platības precizēšanu. ZIŅO: Guna Švika
 36.  Par zemes vienības Galgauskas pagastā platības precizēšanu. ZIŅO: Guna Švika
 37.  Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu “Aizpurieši” un “Liepulejas” zemes vienību apvienošanu. ZIŅO: Guna Švika
 38.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 009 0156 robežu shēmas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 39.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 40.  Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Vecpriednieki” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 41.  Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 42.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas zaļā zona” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 43.  Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kaulēni” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 44.  Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.GND/2021/589 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu” (protokols Nr.6, 13.p.). ZIŅO: Guna Švika
 45.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunakas”. ZIŅO: Guna Švika
 46.  Par cirtes veida precizēšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.GND/2021/969 “Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”. ZIŅO: Guna Švika
 47.  Par koku ciršanu nekustamajos īpašumos Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Valmes mežs”, “Tilta iela 34”, “Emzes iela 19”. ZIŅO: Guna Švika
 48.  Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112 sadalīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 49.  Par V. R. iesnieguma izskatīšanu.  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 50.  Par A. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 51.  Par I. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 52.  Par A. G. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 53.  Par atteikumu reģistrēt K. V. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 54.  Par L. K. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 55.  Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 56.  Par dzīvokļa Upes iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 57.  Par dzīvokļa Upes iela 2-9, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 58.  Par dzīvokļa “Skolas māja” 8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 59.  Par dzīvokļa “Ievlejas”-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 60.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 61.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 62.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 63.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 64.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 65.  Par dienesta dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 66.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 67.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 68.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 69.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 70.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 71.  Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 72.  Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 73.  Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 74.  Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 75.  Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 76.  Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 77.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 78.  Par dzīvokļa Raiņa iela 44-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 79.  Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 80.  Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 81.  Par dzīvokļa “Ceļmalas ”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 82.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 83.  Par dzīvojamās mājas “Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 84.  Par dzīvokļa Ozolu iela 2-1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 85.  Par dzīvokļa “Āres”-1, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 86.  Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 87.  Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 88.  Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 89.  Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 90.  Par dzīvokļa “Vītoli - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 91.  Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 92.  Par dzīvokļa “Gatves 5” - 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 93.  Par dzīvokļa “Gatves” - 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 94.  Par dzīvokļa “Gatves 6” - 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 95.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6” - 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 96.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8” - 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 97.  Par dienesta dzīvokļa “Avoti” - 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 98.  Par dzīvokļa “Stāķi 4”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 99.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 100.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 101.  Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 102.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanunu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 103.  Par dzīvokļa “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 104.  Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-14, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 105.  Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 106.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-23, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 107.  Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 108.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 109.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 110.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 111.  Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 112.  Par Gulbīša pamatskolas attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 113.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/960 “Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.11, 36.p.). ZIŅO: Anatolijs Savickis
 114.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums””apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 115.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam A.Caunītim. ZIŅO: Guna Švika
 116.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei G.Švikai. ZIŅO: Andis Caunītis
 117.  Par finansējumu projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”. ZIŅO: Andis Caunītis
 118.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”. ZIŅO: Andis Caunītis
 119.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs”. ZIŅO: Andis Caunītis
 120.  Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 121.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 122.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 123.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Moto”. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 124.  Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Stadiona skrejceļa un futbola laukuma pārbūve Skolas ielā 12A, Gulbenē”. ZIŅO: Andis Caunītis
 125.  Par grozījumiem 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/170 “Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”. ZIŅO: Andis Caunītis
 126.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim. ZIŅO: Guna Švika
 127.  Par dalību nekustamā īpašuma Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads izsolē. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 3.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 4.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 5.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 6.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 7.  Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 8.  Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 9.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 10.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 11.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 12.  Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Skrebeļi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 13.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Musteri - 2” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 14.  Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera - 3” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 15.  Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 16.  Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Avotkalns” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 17.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Namsadi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 18.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Ievas” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 19.  Par Stāmerienas pagasta nekustamo īpašumu “Salukalns” un “Ozolciems” sastāvu grozīšanu.ZIŅO: Gunārs Ciglis
 20.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Zvaigznes” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 21.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 22.  Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Arāji” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 23.  Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5k - 1 – 4, Gulbene, atsavināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 24.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” atsavināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 25.  Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12” atsavināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 26.  Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-7 atsavināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 27.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 28.  Par domājamo daļu no zemes Skolas ielā 1, Gulbene, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 29.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Smiltāji - 1”. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 30.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Lapati – Tinguri”. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 31.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Daukstu pagasta nekustamajā īpašumā “Straumēni”. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 32.  Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 33.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 34.  Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 35.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 36.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 37.  Par “Gulbenes novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018. - 2020. gadu” apstiprināšanu. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 38.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 39.  Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Lejasciema pagastā. ZIŅO: Gunārs Ciglis
 40.  Par E. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 41.  Par S. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 42.  Par L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 43.  Par dzīvokļa “Gulbīša internāts”-1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 44.  Par dzīvokļa “ Gulbīša internāts”-4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 45.  Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 46.  Par dzīvokļa Litenes iela 29-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 47.  Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 48.  Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 49.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 50.  Par dzīvokļa O. Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 51.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 52.  Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 53.  Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 54.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 55.  Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 56.  Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 57.  Par dzīvojamās telpas “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 58.  Par dzīvokļa “Krasti - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 59.  Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 60.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 61.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 62.  Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 63.  Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 64.  Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 65.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 66.  Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 67.  Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 68.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” izdošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 69.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 70.  Par balvas “Gulbenes novada GODS 2021” piešķiršanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 71.  Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 72.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 73.  Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 74.  Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 75.  Par pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 76.  Par stipendijas piešķiršanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 77.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 78.  Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vidus ielas pārbūve Gulbenē”. ZIŅO: Andis Caunītis
 79.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.). ZIŅO: Andis Caunītis
 80.  Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”. ZIŅO: Andis Caunītis
 81.  Par nekustamā īpašuma Klēts ielā 6 nosolītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 82.  Par iekšējā normatīvā akta “Instrukcija par piemaksas noteikšanas kritērijiem un piešķiršanas kārtību Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu” apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 83.  Par Atzinības raksta piešķiršanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 84.  Par Goda diploma piešķiršanu. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmuma Nr. GND/2021/1229 “Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā” atcelšanu. ZIŅO: Daumants Dreiškens
 3.  Par Atzinības raksta piešķiršanu. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 3.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” izsoles norises dienas pārcelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 4.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala” izsoles norises dienas pārcelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 5.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas” izsoles norises dienas pārcelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 6.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 7.  Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes deputāta Ata Jencīša pilnvaru apturēšanu uz laiku.
 2. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā”” izdošanu.

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Lauku kallas” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 3.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 4.  Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Svilāres” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 5.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunupītes” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 6.  Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Ozolu - 13” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 7.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Putrāni” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 8.  Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dunduri 1” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 9.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 10.  Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Līkā iela 25A - 67, atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 11.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 51” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 12.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 13.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 14.  Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 15.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 16.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 17.  Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 14” - 1, atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 18.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 19.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanas izbeigšanu. ZIŅO: Guna Švika
 20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Mētras”. ZIŅO: Guna Švika
 21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Vizītes”. ZIŅO: Guna Švika
 22.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Salas” un “Lazdiņi”. ZIŅO: Guna Švika
 23.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Vecbirņi”. ZIŅO: Guna Švika
 24.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ausmiņas”. ZIŅO: Guna Švika
 25.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Atvases”. ZIŅO: Guna Švika
 26.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 27.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 28.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 29.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 30. 30. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 31.  Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 32.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 33.  Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 34.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 35.  Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. ZIŅO: Guna Švika
 36.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0169 robežu shēmas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 37.  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Jaungulbenes pagasta nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”. ZIŅO: Guna Švika
 38.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 39.  Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas. ZIŅO: Guna Švika
 40.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam”. ZIŅO: Guna Švika
 41.  Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija” apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 42.  Par I. K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 43.  Par E. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 44.  Par J. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 45.  Par I. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 46.  Par dzīvokļa Dzirnavu iela 7A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 47.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-6, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 48.  Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 49.  Par dzīvokļa Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 50.  Par I. B. iesnieguma izskatīšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 51.  Par O. Č. iesnieguma izskatīšanu.. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 52.  Par dzīvokļa Līkā iela 25A-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 53.  Par dzīvokļa Bišu iela 4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 54.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 55.  Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 56.  Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 57.  Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 58.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 59.  Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 60.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 61.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 62.  Par dzīvokļa Viestura iela 22-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 63.  Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 64.  Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 65.  Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 66.  Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 67.  Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 68.  Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 69.  Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 70.  Par dzīvojamās telpas Nr.19 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 71.  Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 72.  Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 73.  Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 74.  Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 75.  Par dzīvokļa “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 76.  Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 77.  Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 78.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 79.  Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 80.  Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšana. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 81.  Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 82.  Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 83.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 84.  Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 85.  Par Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 86.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Buki”. ZIŅO: Andis Caunītis
 87.  Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”. ZIŅO: Andis Caunītis
 88.  Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 89.  Par projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 90.  Par grozījumu 2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumā Nr. GND/2021/283 (protokols Nr. 2;162. p.) “Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu”. ZIŅO: Andis Caunītis
 91.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”. ZIŅO: Andis Caunītis
 92.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 93.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 94.  Par dalību ALTUM atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 15”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. ZIŅO: Andis Caunītis
 95.  Par Edītes Kanaviņas atbrīvošanu no Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata. ZIŅO: Andis Caunītis
 96.  Par Lienītes Reinsones-Leišavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora amata. ZIŅO: Andis Caunītis

Darba kārtība

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. ZIŅO: Andis Caunītis
 3.  Par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – kokmateriālu 215,9 m3 apjomā, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 4.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Līdzdalības restarts” Nr.VP2021/5-18 īstenošanai. ZIŅO: Lelde Bašķere

DARBA KĀRTĪBA

 1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 2.  Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 3.  Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Aizupieši” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 4.  Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 5.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 6.  Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ceriņziedi” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 7.  Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ganības - 1” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 8.  Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Auzāni” sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 9.  Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Jāņukalns” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 10.  Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Upeslīči” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu. ZIŅO: Guna Švika
 11.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Lejasmedņi”. ZIŅO: Guna Švika
 12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Bērziņi - 1”. ZIŅO: Guna Švika
 13.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Melderi”. ZIŅO: Guna Švika
 14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunkļaviņas”. ZIŅO: Guna Švika
 15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajiem īpašumiem “Sidrabiņi” un “Druvenieki”. ZIŅO: Guna Švika
 16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Mežāres”. ZIŅO: Guna Švika
 17.  Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 18.  Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 19.  Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 20.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 21.  Par nekustamā īpašuma “Gatves 7” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 22.  Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 23.  Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 24.  Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme” atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 25.  Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7” - 7, atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 26.  Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 19” - 10, atsavināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 27.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanas izbeigšanu. ZIŅO: Guna Švika
 28.  Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanas izbeigšanu. ZIŅO: Guna Švika
 29.  Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 30.  Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: una Švika
 31.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Miķelīšu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 32.  Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 33.  Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 34.  Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Birzītes 1”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 35.  Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 36.  Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 1” – 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu]. ZIŅO: Guna Švika
 37.  Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” nosacītās cenas apstiprināšanu. ZIŅO: Guna Švika
 38.  Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Tirzas pamatskola” sastāvā ietilpstošās ēkas pārbūvi. ZIŅO: Guna Švika
 39.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā” izdošanu. ZIŅO: Guna Švika
 40.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2022.gadam. ZIŅO: Guna Švika
 41.  Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. ZIŅO: Guna Švika
 42.  Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. ZIŅO: Guna Švika
 43.  Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. ZIŅO: Guna Švika
 44.  Par S. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 45.  Par K. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 46.  Par V. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 47.  Par R. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 48.  Par I. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 49.  Par S. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 50.  Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 51.  Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 52.  Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 53.  Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 54.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 55.  Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 56.  Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 57.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 58.  Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-81, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 59.  Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 60.  Par dzīvokļa Raiņa iela 15-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 61.  Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-47, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 62.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.  ZIŅO: Anatolijs Savickis
 63.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 64.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 65.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 66.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-20, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 67.  Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-7-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 68.  Par dzīvojamās telpas Nr.1 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 69.  Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 70.  Par dzīvojamās telpas Nr.12 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 71.  Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 72.  Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 73.  Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 74.  Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 75.  Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 76.  Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 77.  Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-6, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 78.  Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 79.  Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 80.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 81.  Par dzīvokļa Dārza iela 15-20, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 82.  Par dzīvokļa “Pabērži”-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 83.  Par dzīvokļa “Pabērži”-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 84.  Par dzīvokļa “Liepas”-2, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 85.  Par dzīvokļa “Stacija”-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 86.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 87.  Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 88.  Par dienesta dzīvokļa Skolas iela 5A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 89.  Par dzīvokļa “Dārzamāja”-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 90.  Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 91.  Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 92.  Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 93.  Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 94.  Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 95.  Par dzīvojamo telpu Nr. 20,21 un 22, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 96.  Par dzīvokļa “Vītoli”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 97.  Par dzīvokļa “Vītoli”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 98.  Par dzīvokļa “Vītoli”-8, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 99.  Par dzīvokļa “Vītoli”-9, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 100.  Par dzīvokļa “Kadiķi-1”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 101.  Par dzīvokļa “Rozītes” -3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 102.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 103.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 104.  Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 105.  Par dzīvokļa “Gatves 6”-5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 106.  Par dzīvokļa “Gatves 7”-9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 107.  Par dzīvokļa “Gatves 9”-11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 108.  Par dzīvokļa “Mežsētas”-3, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 109.  Par dzīvokļa “Avotiņi”-16, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 110.  Par dzīvokļa “Ievlejas’’-6, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 111.  Par dzīvokļa “Ievlejas’’-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 112.  Par dzīvokļa “Dzelzceļa ēka 11.6.km’’-1, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 113.  Par dzīvokļa “Stāķi 3”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 114.  Par dzīvokļa “Stāķi 3”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 115.  Par dzīvokļa “Stāķi 3”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 116.  Par dzīvokļa “Stāķi 4”-23, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 117.  Par dzīvokļa “Stāķi 15”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 118.  Par dzīvokļa “Stāķi 19”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 119.  Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 120.  Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 121.  Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 122.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 123.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 124.  Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 125.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 126.  Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 127.  Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 128.  Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 129.  Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-14, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 130.  Par dzīvokļa “Pededze”-10, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 131.  Par G. L. iesnieguma izskatīšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 132.  Par J. B. iesnieguma izskatīšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 133.  Par dienesta dzīvokļa “Avoti”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma pārjaunošanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 134.  Par Daces Kablukovas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvaldes” vadītāja amatā. ZIŅO: Andis Caunītis
 135.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija nolikumā “Gulbīša pamatskolas nolikums””apstiprināšanu. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 136.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1231 “Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu”. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 137.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1228 “Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. ZIŅO: Anatolijs Savickis
 138.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 139.  Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves programmas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 140.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 141.  Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījums Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 142.  Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. ZIŅO: Andis Caunītis
 143.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis
 144.  Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums”” apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis